registrace | zapomenuté heslo

Horoškola VHS Brno

HOROŠKOLA VHS BRNO NA ROK 2022 JE OBSAZENÁ

Horoškola Vysokohorských sportů Brno (VHS Brno / FB), jedna z dlouhodobě fungujících horoškol v Brně.

Jsme garantovaná horoškola ČHS. Učíme podle standardů ČHS a UIAA.

Zaměřujeme se především na lezení na skalách a v horách, a to jak v letním, tak i zimním období, kurzy skialpinismu, kurzy lezení ledů. V průběhu celého běhu horoškoly klademe důraz na teroretické základy a lezeckou praxi. Orientujeme se na bezpečné lezení/pohyb na skalách/v horách.

Stěžejní část naší horoškoly je jarní část, bez které nelze pokračovat v dalších.

Průběh horoškoly je pro všechny zájemce stejný a to bez rozdílu zkušeností - tedy vše od A do Z.

A jaký je program našeho kurzu?
- navazování, uzly, lezecké povely, lezecký materiál, jistící pomůcky + zakládání (skoby, friendy, čoky, abalaky, smyčky ...), chytání pádů, prusíkování, slanění (s/bez prusíku), skalní/horské štandy, přesedání ve slaňáku, horní/dolní jištění druholezce a prvolezce s pomocí jistících pomůcek (½ loďák, reverzo, ATC guide...), jednolanové techniky, záchranu na skalách/v horách, samozřejmě základy první pomoci a mnoho dalších činností, které se u lezení naskytnou.

JARNÍ ČÁST:

Termín 24.2. - 26.6. 2022

Jarní část je zaměřená na skalní lezení a základní dovednosti bezpečného pohybu na skalách a ostatní činností s tím spojené. Tato část má v náplni teoretické přednášky, několik praktických víkendů zaměřených na lezení s instruktory, metodické víkendy a víkendový seminář první pomoci. Celá část končí závěrečnými zkouškami. Samozřejmé je volné lezení v rámci získávání osobní lezecké praxe. Celý kurz probíhá bez ohledu na vaše zkušenosti od A – Z.

Cena této části je:
studenti 
ostatní

V ceně je zahrnuto:
vstupní a členské příspěvky do VHS Brno, ubytování na naší chalupě na Blatinách, kde probíhají metodické víkendy a seminář první pomoci, členské příspěvky ČHS, tričko horoškoly, metodický materiál, půjčovné materiálu, náklady instruktorů spojené s výjezdy na lezecké, metodické víkendy a přednášky.

K jarní části je možnost zapůjčení základního lezeckého materiálu (odsedka, jistící pomůcka, HMS, šroubovací karabina, prsák, helma, omezeně sedák).

V ceně nejsou zahrnuty vaše náklady na akce – pojištění, doprava, ubytování na lezeckých víkendech, vstupy na HUDY stěnu.

Platební údaje:
Platbu je možné po domluvě rozdělit  -  platba k 22.3 2022 - účet 1514234028/3030 do pozn. jméno a příjmení anebo hotově.

Přednášky bývají na klubovně VHS Brno http://www.vhsbrno.cz/kontakty/ a to vždy v 19hod, v daný termín.

Na termíny lezeckých víkendových akcí si vyhrazujeme možnost změny datumu a destinace s ohledem na podmínky.

Program horoškoly 2022

Přednáška – teoretická příprava

Všední denMetodický víkend – povinné víkendy – seznámení se základní metodikou

víkendLezení s instruktory – lezecké nepovinné víkendy do různých destinací. Destinace je vybraná na poslední chvíli podle aktuálních podmínek – ČR, Rakousko, SVK

víkendZákladní informace

Přednáška -
výstroj a výzbroj pro letní lezení - lana, úvazky, karabiny, jistící pomůcky

zjištění úrovně vašich znalostí – pro rozdělení na první dvě stěny

24.2. 2022

19 hod
(čtvrtek)

klubovna KLAJDA
Kulkova 30, areál lezecké stěny Klajda

Tom

Happy

stěna:
teorie a praxe lezení na umělé stěně, povely,partner check, navázání sedák, jištění TR,postoj při jištění,povely, použití jistících pomůcek (ATC, kyblík, ½ loďák)

2 skupiny

1. 18,00 – 20,00
2. 20,
15 – 21,45
Rozdělení – ve druhé skupině „pokročilí“

1.3. 2022
(úterý)

HUDY stěna

Eliška

stěna:
kontrola znalostí z minula (navázání na sedák, založení jistítka/, ½ loďák ….př. vylez jednu TR), základní lezecký pohyb, lezení na prvním, cvakání expresek, jištění prvolezce, blokace ATC a ½ loďáku

2 skupiny

1. 18,00 – 20,00
2. 20,15 – 21,45
Rozdělení – ve druhé skupině „pokročilí“

8.3. 2022

HUDY stěna

Kuba Svoboda

stěna:
kontrola dovednosti (blokace ATC a ½ loďáku).
Navázání prsák/sedák, pády (TR, průvěs za/před jistítkem ), jednoduché slanění slanění (s prusíkem), rušení cesty

2 skupiny

1. 18,00 – 19,45
2. 20,00 - 21,45

15.3. 2022

HUDY stěna

Jíťa

stěna:
kontrola dovedností (navázání prsák/sedák, slanění), jištění shora na již udělaném vrtaném štandu, jištění prvolezce při vícedélkách, slanění s prusíkem

2 skupiny

1. 18,00 – 19,45
2. 20,00 - 21,45

22.3. 2022

HUDY stěna

Jirka

stěna:
kontrola dovedností (jištění ze shora,jištění prvolezce na více delkách, slanění s prusíkem), alternativní odsednutí (loďák z lana), loďák jako štand kolem stromu, prusíkování + resty co se nestihnou na předchozích

2 skupiny

1. 18,00 – 19,45
2. 20,00 - 21,45

29.3. 2022 HUDY stěna Honza

Metodický víkend - povinné

pátek – rozdání materiálu, info k fungování VHS, rozdání průkazek VHS

sobota – praktický výcvik
- jednolanové techniky – prusíkování, jumarování
- slaňování - s různými pomůckami (s a bez prusíku), s ½ loďákem
- jistící materiál a jeho zakládání
- lezení TR
přednáška – zopakování

neděle – praxe- jištění shora, rušení cest, převázání a spouštění/slanění
- skalní a horské štandy
- lezení TR a lezení s instruktory

1. - 3.4. 2022

Blatiny

Jíťa

Lezení s instruktory

8. - 10.4. 2022

Durnstein

Ríša
Honza

stěna
kontrola dovedností (prostor na opakování)
Odblokování jistítka a dopomoc

2 skupiny

1. 18,00 – 19,45
2. 20,00 - 21,45

12.4. 2022

HUDY stěna

Tom

Přednáška – nebezpečí (objektivní/subjektivní) při horolezectví a meteorologie

19.4. 2022 19h

klubovna

Tomík

Přednáška - lezecká etika, hodnocení výkonu v horolezectví, klasifikace výstupů

26.4. 2022 19h

klubovna

Radek Daněk

Lezení s instruktory

29.4. - 1.5. 2022

Rabštejn

Eliška

Přednáška - lezecké terény ČR

10.5. 2022 19h

klubovna

Tom Zuzn

Metodický víkend povinné
zdravověda (Jana Kubalová)
víkendová přednáška k 1. pomoci a nácvik transportu

13. - 15.5. 2022


Blatiny

Ondra/Jana

Přednáška – pískovcové lezení

24.5.2022 19h

klubovna

Rampík

Lezení s instruktorypískovcové lezení (možná výměna za vícedélky)


27.-29.5.2022

Bude upřesněno

Ostrov, Tisá, Sušky

Happy

Přednáška - prevence zranění ve sportovním lezení 7.6. 2022 bude upřesněno Bára
Lezení s instruktory - vícedélky (možná výměna za písek) 10. - 12.6. 2022 bude upřesněno Kuba Svoboda

Rezervní termín – pro případný přesun lezeckého víkendu, anebo lezení navíc

17.-19.6. 2022

 

Metodický víkend - povinné

pátek - 19h
Přednáška
– lezecké terény ČR

sobota
- přezkoušení
- uzly - osmičkový, lodní uzel, poloviční lodní uzel,
vůdcovský, prusík, vánočka, alpský motýl
- skalní štandy
- navázání sedák/prsák
- blokace jistítka, 1⁄2 loďáku
- jištění půlloďákem a vlastím jistítkem
- lezení na prvním – vybudování štandu, dobrání
druholezce
- slanění
- rušení cest, - teoretický test

neděle
- rozšiřování znalostí – pokračovací výcvik
- dopomoc, jednoduchá a dvojitá kladka
- spouštění přes 1⁄2 loďák svázaná lana
- HOI

24.- 26.6. 2022

Blatiny

Instruktoři VHS

Trápení Vysočinou – triatlon

20. 8. 2022

Blatiny

Jirka, Pawr

Ilustrační foto z výcviku: