registrace | zapomenuté heslo

Horoškola VHS Brno

HOROŠKOLA NA 2024 JE JIŽ OBSAZENÁ

Horoškola Vysokohorských sportů Brno (VHS Brno / FB), garantovaná horoškola ČHS, učíme dle standardů ČHS a UIAA.

Zaměření - metodiku, lezení na skalách, v horách (letní i zimní), kurzy skialpinismu a lezení ledů.
V HŠ je kladený důraz na teroretické základy a lezeckou praxi. Orientujeme se na bezpečné lezení/pohyb na skalách/v horách.

Stěžejní část naší HŠ je jarní část, bez které nemůžete případně pokračovat v navazujících částech.

Průběh HŠ je pro všechny zájemce stejný - vše od A do Z.

A jaký je program našeho kurzu?
- navazování, uzly, lezecké povely, lezecký materiál, jistící pomůcky + zakládání (skoby, friendy, čoky, abalaky, smyčky ...), chytání pádů, prusíkování, slanění (s/bez prusíku), skalní/horské štandy, přesedání ve slaňáku, horní/dolní jištění druholezce a prvolezce s pomocí jistících pomůcek (½ loďák, reverzo, ATC guide...), jednolanové techniky, záchranu na skalách/v horách, samozřejmě základy první pomoci a mnoho dalších činností, které se u lezení naskytnou.

JARNÍ ČÁST - Termín 27.2. - 23.6. 2024
Je zaměřená na skalní lezení a základní dovednosti bezpečného pohybu na skalách a ostatní činností s tím spojené. Tato část má v náplni teoretické přednášky, několik praktických víkendů zaměřených na lezení s instruktory, metodické víkendy a víkendový seminář první pomoci. Celá část končí závěrečnými zkouškami. Samozřejmé je volné lezení v rámci získávání osobní lezecké praxe. Celý kurz probíhá bez ohledu na vaše zkušenosti od A – Z.

Cena jarní části je:
studenti 6500Kč
ostatní 8500Kč

V ceně je zahrnuté:
členství ve VHS a v ČHS (kdo již je členem VHS/ČHS, cena se krátí), ubytování na metodických víkendech (Blatiny), tričko HŠ, metodický materiál, případný zapůjčený materiál ze skladu.
Z těchto peněz jsou hrazeny náklady instruktorů na metodické/lezecké víkendy, amortizace materiálu, přednášející atd..

K jarní části je možnost zapůjčení základního lezeckého materiálu (odsedka, jistící pomůcka, HMS, prsák, helma, omezeně sedák).

V ceně není zahrnuté:

- 6 x vstup na HUDY stěnu (oddílová cena)

- lezecké víkendy  – ČR, Rakousko - hradíte si dopravu, kemp … a pojištění  (doporučeno pro lezení v zahraničí – OEAV, pojištění TRIO ČHS, anebo jednorázové pojištění)

https://www.oeav.cz/

https://www.horosvaz.cz/chs-trio/


Platební údaje:
4000Kč do 30.11. 2023, zbylou část do 5.3. 2024
- účet 1514234028/3030 do pozn. jméno a příjmení

Na termíny lezeckých víkendových akcí si vyhrazujeme možnost změny datumu a destinace s ohledem na podmínky.

Program HŠ 2024

Přednáška – teoretická příprava

Všední denMetodický víkend povinné víkendy – seznámení se základní metodikou

víkendLezení s instruktory – lezecké nepovinné víkendy do různých destinací. Destinace je vybraná na poslední chvíli podle aktuálních podmínek – ČR, Rakousko, SVK

víkendZákladní informace
Přednáška -
výstroj a výzbroj pro letní lezení - lana, úvazky, karabiny, jistící pomůcky
zjištění úrovně vašich znalostí – pro rozdělení na první dvě stěny

27.2. 2024 (úterý)

18 - 20,30h

 


1. stěna:
teorie a praxe lezení na umělé stěně, povely,partner check, navázání sedák, jištění TR,postoj při jištění,povely, použití jistících pomůcek (ATC, kyblík, ½ loďák)
2 skupiny - Rozdělení – ve druhé skupině „pokročilí“
1. 18,00 – 19,55
2. 20,05 – 21,50

5.3. 2024

HUDY stěna


2. stěna:
kontrola znalostí z minule (navázání na sedák, založení jistítka/, ½ loďák ….př. vylez jednu TR), základní lezecký pohyb, lezení na prvním, cvakání expresek, jištění prvolezce, blokace ATC a ½ loďáku
2 skupiny
1. 18,00 – 19,55
2. 20,05 – 21,50

12.3. 2024

HUDY stěna


3. stěna:
kontrola dovednosti (blokace ATC a ½ loďáku).
Navázání prsák/sedák, pády (TR, průvěs za/před jistítkem ), jednoduché slanění slanění (s prusíkem), rušení cesty
2 skupiny
1. 18,00 – 19,55
2. 20,15 – 21,50

19.3. 2024

HUDY stěna


4 stěna:
kontrola dovedností (navázání prsák/sedák, slanění), jištění shora na již udělaném vrtaném štandu, jištění prvolezce při vícedélkách, slanění s prusíkem
2 skupiny
1.. 18,00 – 19,55
2. 20,05 – 21,50

26.3. 2024

HUDY stěna


5. stěna:
kontrola dovedností (jištění ze shora,jištění prvolezce na více delkách, slanění s prusíkem), alternativní odsednutí (loďák z lana), loďák jako štand kolem stromu, prusíkování + resty co se nestihnou na předchozích
2 skupiny
1. 18,00 – 19,55
2. 20,05 - 21,50

2.4. 2024 HUDY stěna

Metodický víkend - povinný
pátek – rozdání materiálu, info k fungování VHS, rozdání průkazek VHS
sobota – praktický výcvik
- jednolanové techniky – prusíkování, jumarování
- slaňování - s různými pomůckami (s a bez prusíku), s ½ loďákem
- jistící materiál a jeho zakládání
- lezení TR
přednáška – zopakování
neděle – praxe- jištění shora, rušení cest, převázání a spouštění/slanění
- skalní a horské štandy
- lezení TR a lezení s instruktory

5.-7.4. 2024

Blatiny

 

Přednáška - lezecký trénik
2 skupiny
1. 17,30 – 18,30
2. 19,00 - 20,00

9.4. 2024 Basecamp V. Kolomazník

Lezení s instruktory

19.(20.)-21.4. 2024

skály RAK

Petr Daněk

6. stěna
kontrola dovedností (prostor na opakování)
Odblokování jistítka a dopomoc
2 skupiny
1. 18,00 – 19,55
2. 20,05 - 21,50

23.4. 2024

HUDY stěna


Lezení s instruktory - vícedélky 10. - 12.5. 2024 RAK Kuba S.

Přednáška – nebezpečí (objektivní/subjektivní) při horolezectví a meteorologie

14.5. 2024

 

 

Metodický víkend povinný
zdravověda (Jana Kubalová)
víkendová přednáška k 1. pomoci a nácvik transportu

17.-19.5. 2024


Blatiny

Ivča/Jana
Přednáška - lezecká etika, hodnocení výkonu v horolezectvílezecká etika, hodnocení výkonu v horolezectví 21.5. 2024
Radek D.

Přednáška – lezecké terény

28.5.2024

 

Tom Z.

Lezení s instruktory nácvik lezení po vlastním

31.5. - 2.6.2024

Rabštejn

Tom M.

Přednáška - pískovcové lezení 4.6. 2024
Rampík
Lezení s instruktory - (vedlejší termín na písek) - v případě dobrého počasí, tak se uskuteční 7.-9.6.2024 dle počasí Happy

Lezení s instruktory – hlavní termíin pro pískovcové lezení

14.-16.6. 2024

dle počasí

Happy

Metodický víkend - povinné
pátek - 19h - test
sobota
- přezkoušení
- uzly - osmičkový, lodní uzel, poloviční lodní uzel,
vůdcovský, prusík, vánočka, alpský motýl
- skalní štandy
- navázání sedák/prsák
- blokace jistítka, 1⁄2 loďáku
- jištění půlloďákem a vlastím jistítkem
- lezení na prvním – vybudování štandu, dobrání druholezce
- slanění
- rušení cest, - teoretický test
- průběžné jištění
neděle
- rozšiřování znalostí – pokračovací výcvik
- dopomoc, jednoduchá a dvojitá kladka
- spouštění přes 1⁄2 loďák svázaná lana
- HOI

21.-23.6. 2024

Blatiny

Eliška

Trápení Vysočinou – triatlon

17. 8. 2024

Blatiny

Jirka, Pawr