registrace | zapomenuté heslo

Horoškola VHS Brno

Horoškola Vysokohorských sportů Brno (VHS Brno / FB), jedna z dlouhodobě fungujících horoškol v Brně.
Zaměřujeme se především na lezení na skalách a v horách, a to jak v letním, tak i zimním období, kurzy skialpinismu, kurzy lezení ledů. V průběhu celého běhu horoškoly klademe důraz na teroretické základy a lezeckou praxi. Orientujeme se na bezpečné lezení/pohyb na skalách/v horách.

Stěžejní část naší horoškoly je jarní část, bez které nelze pokračovat v dalších.

Průběh horoškoly je pro všechny zájemce stejný a to bez rozdílu zkušeností - tedy vše od A do Z. 
Jsme garantovaná horoškola ČHS. Učíme podle standardů ČHS a UIAA.

A jaký je program našeho kurzu? 
- navazování, uzly, lezecké povely, lezecký materiál, jistící pomůcky + zakládání (skoby, friendy, čoky, abalaky, smyčky ...), chytání pádů, prusíkování, slanění (s/bez prusíku), skalní/horské štandy, přesedání ve slaňáku, horní/dolní jištění druholezce a prvolezce s pomocí jistících pomůcek (½ loďák, reverzo, ATC guide...), jednolanové techniky, záchranu na skalách/v horách, samozřejmě základy první pomoci a mnoho dalších činností, které se u lezení naskytnou.


JARNÍ ČÁST:

Termín březen až červen 2020

První část je zaměřená na skalní lezení a základní dovednosti bezpečného pohybu na skalách a ostatní činností s tím spojené. Tato část má v náplni teoretické přednášky, několik praktických víkendů zaměřených na lezení s instruktory, metodické víkendy a víkendový seminář první pomoci. Celá část končí závěrečnými zkouškami. Samozřejmé je volné lezení v rámci získávání osobní lezecké praxe. Celý kurz probíhá bez ohledu na vaše zkušenosti od A – Z.

Cena této části je:
studenti 4 500,-
ostatní 5 000,-

V ceně je zahrnuto:
vstupní a členské příspěvky do VHS Brno, ubytování na naší chalupě na Blatinách (zde probíhají metodické víkendy a seminář první pomoci), členský příspěvek do ČHS (bude vyřízen v průběhu první části), tričko horoškoly, metodický materiál, půjčovné materiálu a částečné náklady instruktorů VHS Brno spojené s výjezdy na lezecké a metodické víkendy.

K jarní části je možnost zapůjčení základního lezeckého materiálu (omezeně sedák, odsedka, jistící pomůcka, HMS, šroubovací karabina, prsák, helma).

V ceně nejsou zahrnuty vaše náklady na akce – pojištění, doprava, ubytování na lezeckých víkendech, vstupy na Klajdu…

Platba na prvním metodickém víkendu (možnost na účet horoškoly)

Přednášky bývají na klubovně VHS Brno http://www.vhsbrno.cz/kontakty/ a to vždy v daný termín, anebo na lezecké stěně.

Na termíny lezeckých víkendových akcí si vyhrazujeme možnost změny datumu a destinace s ohledem na podmínky.

Program horoškoly 2020

LEGENDA - Program

Termín

Destinace

vedoucí

Přednáška – teoretická příprava

 

Všední den

 

 

Metodický víkend – povinné víkendy – seznámení se základní metodikou

 

víkend

 

 

Lezení s instruktory – lezecké nepovinné víkendy do různých destinací. Destinace je vybraná na poslední chvíli podle aktuálních podmínek – ČR, Rakousko, SVK

 

víkend

 

 

"Oddílové akce" - nepovinné

 

víkend

 

 

 

 

 

 

 

1. Základní informace
Přednáška - výstroj a výzbroj pro letní lezení - lana, úvazky, karabiny, jistící pomůcky

2.3.2020 19h

pondělí

klubovna KLAJDA

Tom

Happy

2. Přednáška - teorie a praxe lezení na umělé stěně, povely, partnercheck, navázání sedák, navázání sedák/prsák, jištění TR, použití jistících pomůcek (ATC, kyblík, ½ loďák) - 2 skupiny

10.3.2020
18-19,45h
20-21,45h

HUDY stěna

Instruktoři VHS

3. Přednáška - základní lezecký pohyb, lezení na prvním, cvakání expresek, jištěné prvolezce, blokace ½ loďáku a dalších jistících pomůcek - 2 skupiny

17.3.2020
18-19,45h
20-21,45h

HUDY stěna

Instruktoři

VHS

4. Přednáška - kontrola dovednosti blokace ½ loďáku a dalších jistících pomůcek. Navázání prsák/sedák, pády, slanění, rušení cesty. - 2 skupiny

24.3.2020
18-19,45h
20-21,45h

HUDY stěna

Instruktoři

VHS

5. Přednáška - kontrola dovedností navázání prsák/sedák, slanění, jištění shora, jištění prvolezce při vícedélkách, alternativní odsednutí (loďák z lana) - 2 skupiny

31.3.2020
18-19,45h
20-21,45h

HUDY stěna

Instruktoři

VHS

6. Metodický víkend

pátek – přednáška

- navazování, uzly, povely
sobota - praxe – rozdělení do 4 skupin

- jednolanové techniky – prusíkování, jumarování
- slaňování - s různými pomůckami (s a bez prusíku), s ½ loďákem, klasické slaňování (křížový sed)

- jistící materiál a jeho zakládání

- lezení TR

Večer přednáška – slanění, prusíkování
neděle – praxe

- jištění shora, rušení cest, převázání a pouštění/slanění - skalní a horské štandy

- lezení TR a lezení s instruktory

- skalní a horské štandy
- lezení TR a lezení s instruktory

3.-5.4.2020

Blatiny

Instruktoři VHS

7. Přednáška – nebezpečí (objektivní/subjektivní) při horolezectví a meteorologie

16.4.2020 19h

klubovna

Tomík

8. Lezení s instruktory

17.-19.4.2020

Dürnstein

Cigi

9. Přednáška - lezecká etika, hodnocení výkonu v horolezectví

23.4.2020 19h

klubovna

Milan

10. Lezení s instruktory – lezení ve vybrané lokalitě

 

1.-3.5.2020

Peilstein, Roviště, Rabštejn

Michal

11. Přednáška - historie horolezectví

14.5.2020

19hod

klubovna

Tomík

12. Metodický víkend – zdravověda (Jana Kubalová)
víkendová přednáška k 1. pomoci a nácvik transportu

 

15.-17.5.2020

 

Blatiny

Tom

13. Přednáška - prevence zranění ve sportovním lezení, strečink

28.5.2020 19h

klubovna

Bára

14. Lezení s instruktory – vícedélky

 

29.-31.5.2020

Bude upřesněno

Jirka

15. Přednáška – pískovcové lezení

4.6.2020

klubovna

Rampík

16. Lezení s instruktorypískovcové lezení

 

5.-7.6.2020

Bude upřesněno

Ostrov, Tisá, Sušky

Happy

17. Přednáška – lezecké terény ČR

 

21.6.2020

klubovna

Tom Z.

18. Metodický víkend - povinné

pátek -Přednáška – lezecké terény ČR

sobota
- přezkoušení
- uzly - osmičkový, lodní uzel, poloviční lodní uzel,
vůdcovský, prusík, vánočka, alpský motýl
- skalní štandy
- navázání sedák/prsák
- blokace jistítka, 1⁄2 loďáku
- jištění půlloďákem a vlastím jistítkem
- lezení na prvním – vybudování štandu, dobrání
druholezce
- slanění
- rušení cest, - teoretický test

Přednáška – lezecké terény ČR – Tom Z.

neděle
- rozšiřování znalostí – pokračovací výcvik
- dopomoc, jednoduchá a dvojitá kladka
- spouštění přes 1⁄2 loďák svázaná lana
- HOI

26.-28.6.2020

Blatiny

Instruktoři VHS

29. Trápení Vysočinou – triatlon

15.8.2020

Blatiny

Jirka, Pawr

Ilustrační foto z výcviku: