V půlce června opět proběhl kurz záchran z trhlin pod vedením horského vůdce Lájoše. Od počátku bylo jasné, že nám bude docela teplo a mokro, protože podmínky nebyly zrovna dobré. Náladu při výstupu na chatu Oberwalderhütte také zlepšovali všudypřítomní svišti.

Cvičilo se poctivě tři dny a to všemožné scénaře ve dvou- a tříčlenných družstvech, s blokantem či bez, se spolupracujícím i nespolupracujícím spadeným nešťastníkem. Po zkušenostech vám můžeme všichni dosvědčit, že rozhodně chcete mít blokant, a rozhodně chcete, aby zachraňovaný nebyl v bezvědomí. Jinak je to fakt fuška. Nicméně v případe potřeby můžu doporučit použít bezvědomou obět i jako stup, abyste se dostali přes převis.

 

Samozřejmě se řešilo i kopání kotev a samozáchrany příprcem. Večery jsme pak (posilněni pivem) trávili intenzivními metodicko-fyzikálními rozepřemi.