registrace | zapomenuté heslo

Změna odkazu

Upravte hodnoty ve formuláři a změnu potvrďte tlačítkem Uložit odkaz. Také si zkontrolujte, že je zadávaná internetová adresa správná a odkaz funkční. Omezíte tak zbytečné hromadění nesprávných a zbytečných odkazů, které by snižovaly přehlednost a použitelnost seznamu.

  

Pomocí kategorií je seznam odkazů rozdělen do skupin tak, aby byly pohromadě odkazy na stránky s podobným tématem. Kategorie jsou pevně nastaveny. Pokud byste měli pocit, že je potřeba nějakou kategorii přidat, kontaktujte prosím správce serveru.

Nadpis je text, pod kterým bude odkaz zobrazen v seznamu.

V poli Adresa uveďte úplnou internetovou adresu odkazu. Vyplňte nejlépe zkopírováním z adresního řádku prohlížeče.

Do pole Popis zapište krátký popis obsahu stránek, na které se odkazem dostanete.