registrace | zapomenuté heslo

Profil VHS Brno

Vysokohorské sporty Brno (ve zkratce VHS) jsou dobrovolná, nezávislá a nepolitická organizace sdružující zájemce o horolezeckou činnost a sportovní aktivity bezprostředně související s ní. Občanské sdružení VHS se sídlem v Brně pokrývá svou působností celé území České republiky, všechna světová horstva a horolezecké lokality. VHS provozuje svou činnost na základě zkušeností a dlouholeté tradice.

Cílem sdružení je vytvářet podmínky pro horolezeckou činnost a sportovní aktivity s ní související, jakož i organizace všech společenských, kulturních a sportovních akcí tyto činnosti podporující. Nedílnou součástí činnosti VHS je organizace sportovních a poznávacích aktivit v horách a skalních oblastech spojených s horolezectvím a ochranou přírody.

Činnost VHS podléhá stanovám zapsaného spolku Vysokohorské sporty Brno registrovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Nejvyšším orgánem řídícím činnost VHS je Valná hromada VHS svolávaná nejméně jednou za dva roky. Valná hromada se skládá ze všech řádných členů VHS, členů výkonného výboru a revizní komise. V období mezi Valnými hromadami je pověřen řízením činnosti VHS výkonný výbor, jehož činnost podléhá kontrole revizní komise. Výkonný výbor se schází v klubovně VHS většinou jedenkrát měsíčně, kdy je možné k němu vznášet podněty, připomínky, žádosti apod.

V rámci VHS jsou provozována dvě výcviková zařízení horských a horolezeckých lokalitách. Chalupa na Blatinách ve Žďárských vrších poblíž Nového Města na Moravě a Medvědí bouda v Jeseníkách v blízkosti Starého Města pod Sněžníkem.Obě byly zakoupeny a velkým úsilím tehdejší generace členů brigádně rekonstruovány. K výročí padesáti let VHS byla vydána fotokniha s historickými fotografiemi. Je stále k zakoupení na klubovně. K fotoknize jsou k dispozici tři dodatky - popisky fotografií, historie Medvědince a historie mezi lety 1964 - 1986.

Ve správě sdružení je sklad horolezeckého materiálu a knihovna map, průvodců a horolezecké literatury.

Členové VHS mohou po splnění všech povinností využívat rozličných výhod, které přispívají k rozvoji horolezecké a sportovní činnosti. Nábor nových členů spojený se základním horolezeckým výcvikem se děje převážně prostřednictvím HOROŠKOLY, která se zahajuje každoročně na jaře.

Pod hlavičkou VHS se členové mohou stát rovněž členy Českého horolezeckého svazu (ČHS), který je sdružen v Mezinárodní horolezecké asociaci (UIAA). Členství v ČHS tak skýtá další výhody jako pojištění úrazů při horolezecké činnosti a slevy na některých chatách v zahraničí.

Pravidla členství ve VHS Brno

Členem občanského sdružení Vysokohorské sporty Brno (VHS) se může stát kterákoli osoba. Osoby mladší 15-ti let se mohou ke členství přihlásit pouze s přiložením písemného souhlasu rodičů k přihlášce. Pokud jde o formality, je nutné předložit v době schůzek v klubovně ve čtvrtek 18:00 - 19:00 výkonnému výboru VHS přihlášku k řádnému členství (konání čtvrteční schůzky nutno ověřit e-mailem nebo telefonicky u předsedy či místopředsedy VHS). Členem se zájemce stane v okamžiku, kdy výkonný výbor rozhodne o jeho přijetí a po zaplacení vstupního poplatku (300 Kč/150Kč) a členského příspěvku (300 Kč/150Kč) na příslušný kalendářní rok.

Možnosti členství:

 • Důchodci platí pouze poloviční členský příspěvek (150 Kč).
 • Osoby mladší 15-ti let se mohou ke členství přihlásit pouze s přiložením písemného souhlasu rodičů. Zaplatí jednorázový vstupní poplatek 150 Kč a na každý rok příspěvky 150 Kč. Bude jim vystaven průkaz VHS Brno.
 • Člen VHS do 15 let věku nemá povinnost odpracovat brigádu a vztahují se na něj výhody spojené se členstvím ve VHS. Nemá však hlasovací právo na Valné Hromadě.
 • Kromě řádného členství lze požádat výkonný výbor o hostující členství či může být výborem uděleno členství čestné.

Níže je k dispozici  "Rychlý návod jak se stát členem".

Vstupní poplatek se hradí hotově matrikáři VHS stejně jako členské příspěvky, které mohou být navíc hrazeny bezhotovostním převodem na účet VHS. Nejpozdější termín pro zaplacení členských příspěvků je stanoven na 30.3. příslušného roku. Před zaplacením členských příspěvků nevzniká nárok, na kteroukoli ze slev poskytovaných VHS. Od placení příspěvků je osvobozen čestný člen a člen, který během příslušného období pobývá celoročně v zahraničí. Kromě neposkytnutí slev na akce a v zařízeních vlastněných VHS může mít nezaplacení příspěvků za následek vyloučení z VHS.

Další, a poslední stanovenou, povinností člena VHS je odpracovat 8 brigádnických hodin za rok na úpravě cvičných skal nebo na chalupě Blatiny či na Medvědí boudě. V případě neodpracování brigády je člen povinen zaplatit částku 600 Kč. Důsledky neodpracování brigády a nezaplacení náhrady jsou shodné s nezaplacením členských příspěvků. Kromě členů osvobozených v daném roce od placení členských příspěvků jsou povinnosti odpracovat brigádu zproštěni také členové od 65-ti let, členové do 15-ti let a noví členové, kteří vstoupí do VHS až ve druhém pololetí příslušného roku.

V případě splnění povinností uvedených v předchozích odstavcích jsou členům i jejich dětem poskytovány slevy při ubytování na chalupě VHS na Blatinách a na Medvědí boudě. Taktéž na zájezdy pořádané VHS je stanovena snížená cena pro členy.

Dále má každý člen možnost zapůjčení horolezeckého materiálu ze skladu za mírný poplatek stejně jako zapůjčení map a průvodců z knihovny, které je bezplatné.

V rámci VHS má každý člen možnost stát se členem Českého horolezeckého svazu (ČHS) po splnění podmínek stanovených výkonným výborem VHS.

Vhodným momentem pro vstup do VHS spojeným se základním horolezeckým výcvikem pod dohledem instruktorů může být každoroční HOROŠKOLA, která se zahajuje každoročně na jaře.

Rychlý návod jak se stát členem VHS resp. ČHS

 • V případě zájmu o členství ve VHS je nutné kontaktovat metodika VHS Brno – Tomáše Matějku (matejka.tom@centrum.cz), ten na základě zjištěných informací doporučí postup, jak se stát členem VHS Brno. Existují následující možnosti:

  • Absolvování Horoškoly
  • Absolvování přezkoušení/zjištění znalostí instruktorem VHS Brno
  • Přijetí na základě lezeckých referencí.
 • Poté je potřeba kontaktovat (dočasně Tomáš Matějka), zaplatit jednorázové vstupné (300 Kč/150Kč) a členský příspěvek (300 Kč/150Kč). Po vyřízení těchto formalit se zájemce stává členem VHS se všemi právy a povinnostmi.

 • V případě, že chcete v rámci členství ve VHS získat také členství v ČHS, je opět nutné kontaktovat matrikářku a zaplatit příslušný členský příspěvek. Toto platí jen pro stálé členy VHS Brno.