registrace | zapomenuté heslo

Nápověda a popis systému

Systém evidence výstupů umožňuje zaznamenávat si vaše lezecké aktivity v horách, na skalkách a písku. Jejich zapisování zde na našem webu je užitečné hlavně proto, že:

 • vám to pomůže udržet si informace o tom, kdy, s kým, kde a co jste vylezli
 • slouží jako evidence výstupů pro vyhodnocení lezecké soutěže VHS
 • jsou přehledem toho, kdo a jak se v našem oddíle věnuje lezení
 • mají zdravě motivovat lezce ke sportovně lezecké aktivitě
 • mohou pomoci při výběru vhodných výstupů pro začínající lezce

Proto se snažte vést své deníčky poctivě a uvádějte k výstupům co nejvíce informací. Nezapomínejte ale, že lezete hlavně pro radost a pro sebe. Soutěž je koneckonců jen "hra", která vznikla jako vedlejší produkt vaší sportovní činnosti.

V následujících odstavcích jsou popsány jednotlivé části tohoto systému, jejich účel a ovládání.

 1. Přístup a zabezpečení
 2. Úvodní informace
 3. Lezecký deníček
 4. Statistika výstupů
 5. Kalendář výstupů
 6. Zápis výstupu
 7. Deníčky ostatních lezců
 8. Funkce Najít cestu
 9. Lezecká soutěž a žebříčky výstupů
 10. Výpočet skóre výstupu a bodovací tabulky

Přístup a zabezpečení

Systém evidence výstupů je primárně určený členům VHS. Přestože většina částí systému je pro prohlížení veřejně přístupná, zapisovat si výstupy a účastnit se lezecké soutěže mohou pouze registrovaní členové po přihlášení.

Přístup ostatních lidí ke svým zapisovaným údajům si můžete vybrat volbou Soukromé výstupy v nastavení svého uživatelského účtu. Můžete si zvolit, zda si chcete svůj deníček vést veřejně, nebo soukromě. Veřejný deníček znamená, že vaše výstupy budou viditelné pro všechny návštěvníky webu a budou také zahrnuté do žebříčků lezecké soutěže VHS. Přesto můžete ještě u každého konkrétního výstupu určit, jestli ho chcete do soutěže zařadit nebo ne. U soukromého deníčku jsou naopak všechny vaše výstupy viditelné pouze pro vás, nefigurují v žádných seznamech, statistikách, ani v lezecké soutěži. Tuto volbu je možné v nastavení kdykoliv zapnout nebo vypnout.

Zapisovat a měnit údaje můžete samozřejmě vždy jen ve svém deníčku.

Úvodní informace

Stránka, která se zobrazí jako první při vstupu do systému. Zde můžete vidět aktuální informace o tom, kolik je celkově v databázi zaznamenáno výstupů a kolik je zde lezeckých deníčků, tj. kolik lezců si své výstupy sem na web zapisuje.

V další části je pak k dispozici tabulka zobrazující přehled nově zadaných výstupů. Jako výchozí se zobrazuje seznam za posledních 7 dní, ale délku zobrazovaného období si můžete zvolit pomocí jednoduchého formuláře. Pokud vás tedy např. zajímá, kdo si co zapsal za poslední měsíc, zadáte do formuláře 30 dní a stisknete tlačítko Zobrazit.

Lezecký deníček

Deníček je základní obrazovkou zobrazující zapsané výstupy. Váš deníček je dostupný z nabídky Moje výstupy. Jednotlivé výstupy jsou zobrazeny v tabulce obsahující základní informace: datum výstupu, název a klasifikace cesty, místo - tj. pohoří (oblast) a vrchol (stěna).

Tip: Když najetete kurzorem na stupeň obtížnosti u výstupu, zobrazí se vám informační okénko s názvem použité klasifikace.

Seznam výstupů můžete filtrovat a třídit pomocí formuláře dostupného nad tabulkou. Zde můžete zvolit zobrazované období, omezit seznam jen na zvolený typ cest, styl přelezu nebo sezónu. Můžete také vyhledávat konkrétní text v názvu oblasti nebo vrcholu/stěny a cesty. Můžete si také vybrat jen soutěžní výstupy, nebo naopak ty, které nejsou v soutěži zařazené. Na formuláři jsou také tlačítka Zobrazit výchozí, pomocí kterého zobrazíte deníček ve výchozím režimu, tj. letošní výstupy. Pomocí tlačítka Zobrazit vše můžete vypsat přehled všech výstupů zapsaných v deníčku.

Příklad: Pokud např. chcete vidět výstupy, které jste vylezli v červenci 2005 v Moravském krasu stylem OS, zvolíte na formuláři datum od 1.7.2005, datum do 31.7.2005, zvolíte styl OS, do pole hledání zadáte text "kras" a stisknete tlačítko Zobrazit.

V posledním sloupci tabulky výstupů mohou být uvedeny dodatečné informace pomocí ikon. Ikona zápisníku upozorňuje, že u výstupu jsou uvedeny nějaké poznámky. Jestliže se u řádku objeví tato ikona , znamená to, že se jedná o výstup vyřazený z lezecké soutěže.

Kliknutím na vybraný řádek v tabulce zobrazíte detailní informace o daném výstupu. Otevře se okno se všemi zadanými údaji o výstupu včetně poznámek a přehledu dosaženého bodového hodnocení. V tomto okně můžete provést následující kroky:

 • Změna/oprava údajů - pomocí tlačítka Opravit zobrazíte formulář pro zadávání výstupu, ve kterém můžete změnit údaje o výstupu. Ovládání je stejné jako při zadávání nového výstupu (viz níže). Tuto možnost můžete využít hlavně v případě, že potřebujete opravit nějaké špatně zadané údaje, případně chcete něco do zápisu doplnit.
 • Smazání výstupu - pomocí tlačítka Smazat odstraníte daný výstup z evidence. Po stisknutí tohoto tlačítka budete ještě vyzváni k potvrzení operace nebo případně ještě smazání zrušit. Funkci použijte hlavně v případě, kdy jste omylem zadali stejný výstup vícekrát apod.
 • Návrat do deníčku - pomocí tlačítka Zavřít se dostanete zpět do přehledu výstupů. Zvolená výběrová kritéria zůstanou zachována.

Statistika výstupů

V deníčku je pod formulářem k dispozci také záložka Statistika. Tady jsou vyhodnoceny sumární a průměrné údaje vypočtené z vybraného seznamu výstupů, který je zobrazen na první záložce. Máte možnost vidět zde také rozpočítání cest podle stupňů obtížnosti, přehled nejtěžších vylezených cest, nejhodnotnějších a nejslabších výstupů.

Kalendář výstupů

V menu Moje výstupy máte kromě deníčku také možnost zobrazit si zapsané výstupy pomocí kalendáře. V jednotlivých dnech, kdy jste někde lezli, pak vidíte barevně označená pole s názvem příslušné oblasti. U kalendáře se zobrazuje také celkový počet dní lezení ve zvoleném měsíci. Požadovaný měsíc lze volit pomocí funkcí v záhlaví kalendáře nebo se po měsících posouvat dopředu a dozadu pomocí šipek. Po kliknutí na název oblasti v kalendáři se vypíše tabulka se seznamem výstupů, které jste daný den v dané oblasti vylezli.

Tip: Po najetí kurzorem na název oblasti v kalendáři se zobrazí informační okénko s úplným názvem oblasti a celkovým počtem vylezených cest.

Zápis výstupu

Zadání nového výstupu do svého deníčku provedete z menu Moje výstupy > Zapsat výstup. Zobrazí se formulář sestávající ze 4 hlavních částí:

Základní údaje

V první části zadáváte kdy, s kým, kde a co jste vylezli. Pro snadnější zadání můžete použít vpravo nabízené seznamy, obsahující údaje již obsažené v databázi. Po výběru ze seznamu dojde k překopírování zvoleného textu do zadávacího pole vlevo, takže nemusíte text vypisovat ručně. Tuto funkci se snažte využívat co nejčastěji. Zejména ji použijte v případě, že jste lezli v nějaké známé oblasti, kde často leze více lidí a je velká pravděpodobnost, že vámi vylezená cesta je již v databázi zadaná. Používáním těchto seznamů omezíte nesprávnost zadávaných údajů (různě zadané názvy pro stejnou oblast/stěnu/cestu).

Další možností jak zjednodušit zadávání popisných údajů o výstupu je funkce Kopírovat předchozí. Kliknutím na ikonu šipky zpět u vybraného pole se doplní do tohoto pole hodnota zadaná v posledním zapsaném záznamu. Tuto fuknci lze nejlépe využít tehdy, když jste lezli např. ve stejný den, se stejným spolulezcem na stejném místě několik cest. V tom případě zadáte příslušné údaje při prvním výstupu a v každém dalším již doplňujete stejné hodnoty pomocí této funkce.

Klasifikace

V další části formuláře vyplňujete údaje týkající se ohodnocení cesty. V první řadě správně zvolte základní kategorii z možností Skalky, Hory, Písek. Poté vyberete jednu z nabízených klasifikačních stupnic. Jakmile dojde k aktualizaci seznamu obtížností, zvolíte předepsanou obtížnost cesty. Stejným způsobem můžete zadat také doplňkovou klasifikaci - techické lezení.

Povinně musíte uvést styl přelezu a lezeckou sezónu. Délka cesty a nadmořská výška je důležitá zejména pro kategorii Hory. V tom případě jsou tyto údaje povinné a ovlivňují bodové ohodnocení výstupu. U krátkých sportovních cest nejsou tyto údaje tolik důležité, nicméně pokud to víte, je lepší je vždy zadat.

Detailní informace o klasifikačních kritériích a výpočtu ohodnocení cesty najdete v odstavci Výpočet skóre výstupu a bodovací tabulky.

Lezecká soutěž

Další volbou na formuláři je zatržítko Soutěžní výstup, které je při zadávání nového výstupu vždy přednastaveno. Znamená, že tento výstup bude zařazen do lezecké soutěže a jeho skóre se vám bude započítávat do soutěžních žebříčků. Pokud si nepřejete výstup zahrnout do soutěže, tak toto zatržítko zrušte. V tom případě sice zůstane vypočtené bodové hodnocení výstupu, ale v žebříčcích se výstup neobjeví. Toto nastavení lze kdykoliv později měnit stejně jako ostatní údaje o výstupu.

Poznámky

Posledním krokem je možnost zapsat k danému výstupu textový popis. Zde můžete připsat podrobnější informace k výstupu, případně k nástupu nebo sestupu, popis klíčového místa, možnosti jištění a další zajímavé postřehy.

Pokud znáte odkaz na průvodce někde na webu, případně referenci na popis cesty v tištěném průvodci, nezapomeňte vyplnit pole Průvodce. Může to pomoct ostatním lezcům, kteří si tuto cestu budou chtít také vylézt.

Zadaný výstup musíte potvrdit tlačítkem Uložit. Po uložení se zobrazí váš deníček. V případě zadávání více výstupů použijte tlačítko Uložit a další, kterým můžete ihned po uložení pokračovat v zapisování dalšího výstupu.

Stejný formulář se používá i při změnách a doplnění údajů již zapsaných výstupů. V tom případě máte navíc možnost se po nechtěných změnách vrátit na původní hodnoty pomocí tlačítka dostupného pod formulářem. Modifikované údaje musíte vždy potvrdit tlačítkem Uložit, jinak změna nebude provedena.

Deníčky ostatních lezců

Z hlavní nabídky lze pomocí volby Ostatní deníčky > Seznam lezců zobrazit stránku se seznamem všech lezců, kteří si v tomto systému vedou své deníčky. V přehledu jsou uvedeny základní sumární údaje. U každého lezce jsou pak dostupné ikony pro otevření jeho deníčku, nebo kalendáře výstupů. V deníčku a v kalendáři jiného lezce můžete vidět a provádět vše jako ve svém deníčku. Samozřejmě ale není možné zapisovat, měnit ani mazat cizí výstupy.

Najít cestu

Funkce v hlavní nabídce Ostatní deníčky > Najít cestu je určena hlavně k tomu, když se zajímáte o nějakou konkrétní oblast a chcete zjistit, kdo z jiných lezců tam už něco lezl. Na stránce si pomocí formuláře volíte ze seznamu pohoří (oblast) a vrchol (stěnu), případně konkrétní cestu. Po výběru se vždy zobrazí přehled všech zapsaných výstupů nalezených v databázi. Kliknutím na zvolený řádek v tabulce se standardně otevře okno s detailními informacemi o výstupu.

Lezecká soutěž a žebříčky výstupů

Žebříčky umožňují vyhodnocovat porovnání všech lezců mezi sebou. Dostupné jsou z nabídky Lezecká soutěž > Žebříčky výstupů. Vypočtené hodnoty jsou podkladem pro vyhodnocení každoroční lezecké soutěže VHS, jejíž oficiální výsledky pro jednotlivé ročníky najdete také v nabídce Lezecká soutěž.

Do soutěžních žebříčků jsou zahrnuté pouze výstupy z veřejných deníčků a zároveň pouze výstupy označené volbou Soutěžní výstup (viz formulář zadání výstupu) a pouze výstupy s nenulovým bodovým ohodnocením. Na stránce je k dispozici formulář, pomocí kterého zadáváte kritéria pro výpočet žebříčku. K dispozici je rozdělení na dva základní typy:

 • Nejaktivnější lezec - Závisí na celkovém součtu dosažených bodů všech soutěžních výstupů. Záleží tedy jak na množství výstupů, tak na obtížnosti jednotlivých vylezených cest. V žebříčku je u každého lezce zobrazený počet jeho výstupů a součet bodů.
 • Nejhodnotnější výstup - U každého lezce je vyhodnocený poslední výstup (podle data) s maximálním bodovým ohodnocením. Pořadí v žebříčku je určeno dosaženým počtem bodů u tohoto výstupu.

Dále jsou k dispozici parametry pro nastavení období, omezení pro konkrétní typ výstupů, styl přelezu, lezeckou sezónu a kategorii lezců (muži/ženy). Ze zobrazeného seznamu pak můžete pomocí ikon vpravo získat informace o výstupech příslušného lezce. V případě nejhodnotnějších výstupů zobrazíte detailní informace přímo kliknutím na vybraný řádek.

Součástí nabídky Lezecká soutěž jsou také oficiální výsledkové listiny vyhlašované každoročně na jaře na valné hromadě Vysokohorských sportů. Tyto výsledky jsou sestaveny sportovním referentem na základě zapsaných nebo jinak nahlášených výstupů s přihlédnutím k dalším okolnostem a informacím o lezecké činnosti našich členů v daném roce. Na výsledkové listiny se dostanete pomocí volby Roční vyhodnocení, kde si můžete jednoduše vybrat požadovaný rok. Tři poslední ročníky jsou vždy k dispozici přímo v hlavní nabídce.

Výpočet skóre výstupu

Počet bodů dosažených za každý výstup je vypočten systémem automaticky při zapsání údajů. Na základě zadané obtížnosti a dalších bodovaných kritérií je vypočteno celkové skóre dle následujícího vzorce:

Skóre = (Bvol × Kst × Kv × Kd × Ksez) + Btech

kde:

Bvol . . . je počet bodů za obtížnost ve zvolené klasifikaci volného lezení
Kst . . . . je koeficient stylu přelezu cesty
Kv . . . . je koeficient nadmořské výšky, v jaké byl výstup uskutečněn
Kd . . . . je koeficient délky cesty (počet lanových délek)
Ksez . . . je koeficient lezecké sezóny, ve které byl výstup uskutečněn (léto / zima)
Btech . . je počet bodů za obtížnost ve zvolené doplňkové klasifikaci (technické lezení)

Přehledové tabulky s počtem bodů pro stupně obtížnosti jednotlivých klasifikací a hodnotami koeficientů pro ostatní kritéria si můžete prohlédnout na stránce Tabulky bodového hodnocení.

Styly přelezu

V systému je možnost výběru základních stylů OS, OSF, RP, PP a AF. Navíc je definován styl "za vůdcem", který použijte při situaci, kdy absolvujete výstup na druhém konci lana a nejste schopni se střídat ve vedení výstupu. Tento styl platí i v případě, kdy lezec některé lehčí úseky vyváděl, ale upřímně si přizná, že by nebyl schopen vylézt všechny délky na prvním. Zde záleží opravdu na poctivosti každého lezce. Tento styl má smysl hlavně u výstupů v horách a na písku a má motivovat začínající či méně výkonné lezce k bezpečnějšímu získávání zkušeností v horách a na písku.

V deníčcích je možnost zapsat si i nedolezené nebo jinak nepovedené výstupy. K tomu je zaveden styl "pytel". Tento styl je ale ohodnocen koeficientem 0, takže způsobí, že celkové skóre výstupu je nulové a je automaticky vyřazen z lezecké soutěže.

Typ výstupu, nadmořská výška a délka cesty

Typ výstupu (Skalky, Hory, Písek) rozlišujeme s přihlédnutím k charakteru dané oblasti hlavně na základě nadmořské výšky a/nebo délky cesty takto:

 • Skalky - výstupy do 150m nebo nejvýše 5 lanových délek na nepískovcových skalách.
 • Hory - pokud je nadmořská výška vrcholu nebo nejvyššího dosaženého místa ve stěně větší než 3000 m n.m. a/nebo má cesta více jak 150m resp. více jak 5 lanových délek. V tom případě je vypočten koeficient délky a nadmořské výšky podle vzorce:

  Kd = 1 + (počet lanových délek, přičemž 1 délka = 30m) * 0,1
  Kv = 1 + (počet 500m výškových úseků nad 3000m) * 0,1

 • Písek - výstupy do 150m nebo nejvýše 5 lanových délek na pískovcových skalách.

Lezecká sezóna

Rozlišuje, zda byl výstup uskutečněný v zimních nebo letních podmínkách. Nejde ani tak o roční období, jako spíš o podmínky při výstupu (mráz, sníh, led apod.) Zimní výstupy jsou zvýhodněny vyšším koeficientem.