registrace | zapomenuté heslo

Složení výkonného výboru

Pro období 2023 - 2025 byl valnou hromadou zvolen výkonný výbor v tomto složení:

Předseda, jednatel:Andrej Škrabák
Mobil:
Email:
775 744 455
andy@cord.cz
Místopředseda a metodik:Tomáš Matějka
Mobil:
Email:
Hospodář:Jitka Klimešová
Mobil:
Email:
Sportovní referent:Ondřej Marvánek
Mobil:
Email:
Člen výboru:Martin Průcha
Mobil:
Email:
Člen výboru:Jiří Žižkovský
Mobil:
Email:
Člen výboru:Jan Cikánek
Mobil:
Email:
Člen výboru:Jindřich Mahel
Mobil:
Email:
+420724914134
jindra@centrum.cz

Kontrolní a revizní komise

Práce výkonného výboru je kontrolována revizní komisí. Tato komise sestává ze tří členů:

Předseda revizní komise:David Misák
Mobil:
Email:
První místopředseda:Hanka Průchová
Mobil:
Email:
Druhý místopředseda:Petr Šťastný
Mobil:
Email:
602742096
happy@post.cz

 

Další členové podílející se na chodu VHS

Na činnosti VHS Brno se podílí také množství ostatních členů, kteří sice nejsou oficiálně zařazeni do výboru, ale
nemalou měrou přispívají k fungování celé organizace. Jsou to následující:

Správa Medvědí boudy:Richard Havelka
Mobil:
Email:
Správa střediska BlatinyMichaela Ducháčková
Mobil:
Email:
Správa střediska Blatiny:Radek Veverka
Mobil:
Email:
Správa střediska Blatiny:Ladislav Krejčí
Mobil:
Tel.domů:
Email:
702 132 899
548 535 046
krejciladis@seznam.cz
Správa střediska Blatiny:Lukáš Ducháček
Mobil:
Email:
Správa střediska Blatiny:Pavel Wronka
Mobil:
Email:
724 611 543
pavel@wronka.cz
Pokladna:Hana Černošková
Mobil:
Tel.domů:
Email:
608 701 051
548 535 046
h.cernoskova@volny.cz
Matrika:Tomáš Matějka
Mobil:
Email:
Matrika:Jitka Klimešová
Mobil:
Email:
Správa konta Sport:Jitka Klimešová
Mobil:
Email:
Sklad materiálu:Petr Šťastný
Mobil:
Email:
602742096
happy@post.cz
Správa webových stránek:Jiří Žižkovský
Mobil:
Email: